GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

P

Den gåvmilde er aldri fullnøgd med rikdom.
  The generous is never satisfied with riches.

Vi fryda oss over at Nilen voks seg stor, til vi drukna i flaumvatnet. [Nilen flomma over årleg, og gjorde jorda i nærleiken svææt fruktbar.]
  We rejoiced at (the rising of the Nile); the Nile came and we were drowned.

Sverdet gir frykt alt i skjeda si.
  The sword inspires dread even in its scabbard.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdom, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]