Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Dei gåvmilde er aldri fullnøgde med rikdom.
  The generous is never satisfied with riches.

Gjer etter fedrane og forfedrane dykkar, og framgang ved kunnskap.

Emulate your fathers and your forefathers, and [get] success through knowledge. (Kong Merikare)

Sverdet gir frykt alt i skjeda si.
  The sword inspires dread even in its scabbard.

Vi fryda oss over at Nilen voks seg stor, til vi drukna i flaumvatnet. [Jf. "Det kan bli for mykje av det gode." - Nilen fløymde over årleg, og flaumvatnet gjorde jorda svært fruktbar.]
  We rejoiced at (the rising of the Nile); the Nile came and we were drowned.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]