Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Hoppa er verken som stallen eller stasen. • Døm ikkje hoppa ut frå stallen og stasen hennar.

The mare is not (to be valued) according to its housings and its ornaments in front.

Kast ikkje bort tid med ikkje å følgje hjartet, for å kaste vekk tid ergrar anden.

Do not waste the time of following the heart, for wasting time is an annoyance of the spirit.

Kvar har sine eigne ting å sørge for.

Every man [has] his own care.

Ulykkene til somme er til fordel for andre.
  The misfortunes of some people are advantages to others.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]