Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Bølingen er driven vekk og bøndene seier: "Kor forferdeleg! Kva skal eg gjere?" (Egyptisk vismann)

The cattle are driven off, and the peasant says: "How appalling! What shall I do?" (An Egyptian Sage)

Prøver ein å styre i ukjent farvatn, risikerer ein forlis.

If one tries to navigate unknown waters one runs the risk of shipwreck.

Verda skulle ein ikkje ha mykje tiltru til.*

"He is like the world; no confidence is to be placed in him."

Kor mange vegar som ikkje leier til hjartet!

How many are the roads that don't lead to the heart!

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]