Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ein dumrian traktar etter det som høyrer til andre.

A fool covets that which belongs to others. (King Merikare)

Ein frir seg [litt] når ein lærer å vere nøytral og følge hjartet utan å bli skaka.*

You will free yourself when you learn to be neutral and follow your [sincere] heart without letting things perturb you.

Merk verda i deg sjølv.

Know the world in yourself.

Samskipnad er uråd om ikkje dei som legg grunnlaget, kjenner ◦harmonilovene.
  Organisation is impossible unless those who know the laws of harmony lay the foundation.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]