GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

T

Merk verda i deg sjølv.
  Know the world in yourself.

Samskipnad er uråd om ikkje dei som legg grunnlaget, kjenner ◦harmonilovene.
  Organization is impossible unless those who know the laws of harmony lay the foundation.

Ein frir seg [noko] når ein lærer å vere nøytral og følge hjartet utan å bli skaka.*
  You will free yourself when you learn to be neutral and follow your [sincere] heart without letting things perturb you.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptisk visdom, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]