Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Baser bilde på røyndommar som tar den ærlege søkande til kjelda.
  Found images on realities that lead the true seeker to the source.

Betre med brød mens ein har det godt til sinns enn rikdom med angst. (Amenemope)

Better is bread when the mind is at ease than riches with anxiety. (Amenemope)

Forståing utviklast gradvis.
  Understanding develops by degrees.

Ho som rår over alt som er til, er ufatteleg for hjernevitet.
  Who governs the All, is incomprehensible to brain intelligence. [Abr.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]