Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Altruisme er teiknet på eit "vakkert" menneske.

Altruism is the mark of a superior being.

Hjartet er eins eige Neter [gudeside].

A man's heart is his own Neter [god].

Maat kjem forfina til den vise.

Maat comes to the wise man refined. (Kong Merikare)

Søker du etter guddommeleg kraft, så observer naturen [først].*

If you are searching for a Neter [god, goddess], observe Nature.

Innhald


Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt, Litteratur  

Budge, Ernest Alfred Wallis. The Book of the Dead: The Papyrus of Ani. London: British Museum, 1895, p. p. lxxxiii-lxxxix. ⍽▢⍽ Neter er ikkje heilt enkelt å fatte. Brugsch fortel det er "den aktive krafta som frambringer og skaper ting" osv. Omgrep som guddom, "gud" og "gudinne" dekker ikkje alt i neter-kraft. [◦Neter (Sacred Texts)]

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom, proverbs of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]