GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

V

Søker du etter gudekrafta som skaper, så observer naturen [bra].
  If you are searching for a Neter [god, goddess], observe Nature.

Hjartet er eins eiga Neter [gudeside].
  A man's heart is his own Neter [god].

Altruisme er teiknet på eit "vakkert" menneske.
  Altruism is the mark of a superior being.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Budge, Ernest Alfred Wallis. The Book of the Dead: The Papyrus of Ani. London: British Museum, 1895, p. p. lxxxiii-lxxxix. —— Explanation: Neter is a difficult term to fathom. Brugsch makes it to mean "the active power which produces and creates things" etc. The term "God" (and god, goddess) is frequently used, but does not quite cover all that neter hs meant.

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptisk visdom, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]