Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

Sølvhammaren opnar jerndøra. [Dette er "maskert" om pengar.]

Marteau d'argent ouvre porte de fer. [Mertvago, s. 18]

Der geita står bunden, lyt ho beite.

Où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute. [Belcour, s. 40]

Der ulven finn eit lam, ser han etter enda eitt.

Où le loup trouve un agneau, il y en cherche un nouveau. [Mertvago, s. 12]

Ein lærer vel av å feile.*

On apprend en faillant. [Mertvago, s. 17]

Ein treng ikkje kjemme ein djevel om han er hårlaus.

On ne peut pas peigner un diable s'il n'a pas de cheveux. [Belcour, s. 38]

Ein kan ikkje gjere kvar ein og faren til lags.

On ne peut contenter tout le monde et son père. [Belcour, s. 38]

Ein kan ikkje både ha smøret og pengane ein fekk for det då ein selde det.

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. [Mertvago, s. 22]

Ein kan ikkje lage silkepung av eit griseøyre.

On ne saurait faire d'une buse un épervier. [Mertvago, s. 26]

Ein går ikkje til mølla med venleiken til kona si.

On ne va pas avec la beauté de sa femme au moulin. [Mertvago, s. 21]

Den som elskar godt, tuktar godt.

Qui aime bien, châtie bien. [Mertvago, s. 13]

Det finst ulike tydingar. Denne høver for det store fleirtalet i vår tid: "Kjærleiken blir ein straffar dersom ein ikkje varer seg." 10-11 av dei 14 verste stresspåkjenningane til gjennomsnittsamerikanarar heng saman med at nokon har fått seg ein partnar og det som følger. Kjærleik kan føre med seg partnarskap, og ved det ei mengde stress, og stress fører til ubehag og mange av dei vanlege sjukdommane og for tidleg daude om ein ikkje varar seg Jamfør Holmes and Rahes forskingdata. (Dei står bl.a. i Smith ofl. 2003, s. 496-97.)

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Smith, Carolyn D., red, ofl. Hilgard's Introduction to Psychology. 14. utg. Belmont: Thomson Wadsworth, 2003.

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]