Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

B

Den som ser alle vesen i Sjølvet og Sjølvet i alle vesen, gøymer seg ikkje meir i frykt.

He who sees all beings in the Self and the Self in all beings no longer hides in fear. [Isa Upanishad, v. 6]

Det der er fullt, dette er fullt. Frå fullnad kjem fullnad ut. . . . Det som blir att, er fullnad.

That is full; this is full. From fullness, fullness comes out. Taking fullness from fullness, what remains is fullness. [Isa Upanishad, sluttord]

Innhald


Indisk visdom frå mange kjelder, litteratur  

Dei engelske omsettingane er frå Katz og Egernes 2015. (Jf. 'Kjelder'.)

    Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]