Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Hald ikkje tilbake det gode som er for tur i fall det er i di makt å å gjere det.

Don't withhold the good where it is due, if it's in your power to do it.

Handskrifta fortel somt om korleis ein er.

One's handwriting delineates his intelligence.

Har ein dratt inn i byen, får ein vel skikke seg etter lovene der.*

Having gone into the city, conform to its laws.

Jødane er opptatt av det. (Cohen 179) Men det spørs kva for lover - om dei gjeld dødsstraff, favoriserer ei forvaltning som tar eigedom frå private ved lov - for eksempel.

Har huset rast saman, er det trist for vindauga.

If the house has fallen, woe to the windows.

Om heilskapen fell, kan også delar bli skada.

Hell ikkje ut skite vatn før du har reint vatn..

Do not pour out your dirty water ere you have clean water.

Herlegdommen til unge menn er styrken til dei.

The glory of young men is their strength. [Pirqe Aboth]

Hjartet er lite og femner over heile den vide verda.

The heart is small and embraces the whole wide world.

Hovmod kan godt bu i gjødseldunge.*

Pride can live in the dungheap.

Humor er ein viktig ressurs; humor syner forståing og sjølvkritikk. Der det ikkje er humor, finn ein smålege sinn.

Humor is an important asset: it means understanding and self-criticism. Where humor is absent, you'll find small-mindedness.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]