Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I ei stor elv sym store fiskar.

In a large river, large fish swim.

I fall svigersonen din er bra, fekk du ein son. I fall han dårleg, har du mista ei dotter. ['På sett og vis' høyrer til ordtak flest.]

If your son-in-law is good, you gained a son. If he is bad, you've lost a daughter.

I kvart slektsledd er det meir filosofisk kunnskap, og nye slags tankar kjem fram - dei er vise å sjå til: Slik blir nye sjukdommar lagde til kvart slektsledd.

In every generation there is more knowledge of philosophy, and new wisdoms arise - thus new illnesses are added to every generation.

Ikkje alle med godt minne er oppvakte.

Not everyone with a good memory is intelligent.

Ikkje alle som er glade i dag blir glade i morgon.

Not everyone who is happy today will be happy tomorrow.

Ikkje alle som sit på heidersplassen, er fornemt folk.*

Nicht jeder, der am Ehrenplatze sitzt, ist ein vornehmer Herr.

Ikkje ein gong dauden får vi gratis, for han kostar oss eit liv. (Russisk)

We do not even get death free of charge, for it costs us a life. (Russian)

Ikkje følg fleirtalet langs feil veg, fordi fleirtalet er ikkje alltid klokt.

Don't follow the majority in the wrong path, because the majority are not always wise.

Ikkje gjer fornøyelsar til eit ork.

Don't make a toil of pleasure.

Ikkje gøym alle pengane dine i eitt hjørne av huset.*

Don't put all your money into one corner.

Ingen kan vere fullstendig heile utan samband med fortida.

No individual can be whole without some link to the past.

Ingen sko passar alle føter.

No one shoe fits every foot.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]