Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jamvel her i verda kan ein smake paradisgleda.

Even in this world, one can taste the joy of paradise.

Jamvel smør og honning gjere deg sjuk over tid. (Bulgarsk)

Even butter and honey make you sick in time. (Bulgarian)

Jamvel vêrvarslinga har somtid rett. [Korttidsvarsel i dag er ganske bra, og langtidsvarsel mindre sikre. Det ganske vanskeleg å føreseie vêret der det er mange fjordar og fjell, og enklare for store, flate område.]

Even the weather bureau is sometimes right.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]