Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kan ikkje ein jøde bli skomakar, vil han drøyme om å bli professor. [Hum.]

If a Jew cannot be a shoemaker, he will dream of being a professor.

Kast ikkje ut ein gammal venn for ein ny.

Don't throw out an old friend for a new one.

Kjøpmenns vis er først å syne deg skrap, og dernest bra saker.

The merchant's way is first to show you junk, and then the good stuff.

Kleda til ein mann hint gir vink om karakteren hans.

A man's clothes hint at his inner character.

Kok ein bonde søt eller sur; han er og blir likevel bonde støtt.

Koch einen Bauern süß oder sauer, er bleibt doch alleweil ein Bauer.

Korleis barnet snakkar i gata, kjem frå faren eller mora [eller andre det tar etter].

The talk of the child in the street is that of his father or his mother.

Korleis kjem katten over vatnet? "Med våte føter."

Wie kommt die Katz übers Wasser? "Mit nasse Fuß."

Kløyv graskaret ditt og kok i det mens bålet ditt brenn.

While your fire is burning, go, cut up thy pumpkin and cook.

Nytt høvet ditt når det er her. "Smi mens jernet er varmt" får fram mykje av det same.

Kreft–schmeft! – så lenge ein er frisk.

Cancer–schmancer! – as long as you're healthy.

Kva bruk har ein for sporar når ein ikkje kan ri?

What is the use of spurs when you cannot ride.

Kva er vitsen med at guten har på seg sporar, om han ikkje kan ri.

Was nutzt, daß der Bursch Sporen anhat, wenn er nicht reiten kann.

Kva tener det til om kua gir rikeleg mjølk når ho så sparkar i koll mjølkebøtta?

Was nützt es, wenn die Kuh viel Milch gibt, wenn sie nachher den Milchkrug umwirft.

Kvart levande, sprudlande barn bringer si eiga velsigning til verda.*

Each child brings his own blessing into the world, presumably. [Mod.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]