Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Om bestemor hadde skjegg ho ville vere bestefar. [Kvinner med synleg bart og skjegg finst, men er sjeldne. Uønskt hårvekst kan ein få fjerna med laser.]

If the grandmother had a beard she would be a grandfather.

Om du gjorde ei god gjerning, så ikkje be om belønning straks.

If you did a good deed, don't ask for an immediate reward.

Om du ikkje kan bite, så la vere å blotte tennene.

If you can't bite, don't bare your teeth.

Om du stel frå ein tjuv, har også du ein smak av det. (At andre stel, gir deg ingen rett til å rane dei.)

If you steal from a thief, you also have a taste of it. (Just because someone steals, you have no right to rob them.)

Om eg ikkje for meg sjølv, kven vil?

If I am not for myself, who will be?

Om eitt ledd blir brote, går heile kjeda sund • Om eitt ledd har gått sund, har heile lenka det.

If a link is broken, the whole chain breaks. • If one link has broken so has the whole chain.

Om Skaperen vil det, kan kosten skyte ei kule.

If the Creator wills it, the broom can shoot a bullet.

Ord skulle både vegast og teljast.*

Words should be weighed, and not only counted. [Mod.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]