Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Paradis er overalt for dei sant truande.

Paradise exists everywhere for the true believers.

Partnarskap er bra berre med kona di - og det finst dei som seier at heller ikkje det er sikkert.

Partnership is good only with your wife - and there are those who say this too is not certain.

Pengar kjøper ingen sunn forstand.* [Men konsulentar kan kjøpast -]

Money will buy you everything but good sense.

Pennen min er harpa og lyra mi; biblioteket mitt er hagen og frukthagen min.

My pen is my harp and my lyre; my library is my garden and my orchard.

Perla blir funnen i mudder. (Latin)

The pearl is found in mud. (Latin)

Prut ikkje når du ikkje har pengar.

Don't bargain when you don't have any money.

På forskjellige alderstrinn føler ein annleis.

At different ages, a person feels differently.

På grunn av pengar blei verda stygg.

Because of money, the world became ugly.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]