Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Rett hell gjer deg både klok og rik.*

Luck makes you wise, luck makes you wealthy.

Rette slags lærde gjer verda fredelegare. [Mod.]

Scholars expand peace in the world.

Rettferd skal du halde fram med. [Også: jage etter, (stadig) arbeide med, forfølge, følge opp, .o.a. Mod.]

Justice shall you pursue. [Mod.]

Rop ikkje "Hei!" før du er ute av skogane. [D.e. Unngå å ta gode hendingar på forskott, i tilfelle noko uventa skjer.]

Never cry hallo till you are out of the woods.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]