Oversyn

Eventyr og segner frå Orknøyene

Seksjon › 10   Sett    Søk   Førre Neste
Gammal haug på Orknøyene - www.stonepages.com/scotland/maeshowe.html
Maes Howe (Maeshowe), ein stor, eldgammal og graskledd gravhaug med steinkammer inni, ligg i Stenness-området på hovudøya, og er på verdsarvslista til ◦Unesco.

Orknøyske eventyr, soger frå Orknøyane, Orknøy-forteljingar, opp    Seksjon     Sett    Neste

Orknøyske eventyr, soger frå Orknøyane, Orknøy-forteljingar. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]