Oversyn

Eventyr av H. C. Andersen

Seksjon › 12   Sett    Søk   Førre Neste

H. C. Andersen eventyr H. C. Andersen har skrive mange eventyr. Somme av dei har røtene i folkedikting, og det gjeld dei fleste i samlinga her. Innleiinga gjer greie for noko, og notane til kvart eventyr fortel enda meir.

Teikning

H. C. Andersen, Hans Christian Andersen eventyr, Den grimme ælling, den stygge andungen, kongsdatteren på erten, keiserens nye klær, grantreet, det er sikkert og visst, klods-hans, nattergalen, Lille-Klaus og Store-Klaus, svinedrengen, barnet i graven, potetene, opp    Seksjon     Sett    Neste

H. C. Andersen, Hans Christian Andersen eventyr, Den grimme ælling, den stygge andungen, kongsdatteren på erten, keiserens nye klær, grantreet, det er sikkert og visst, klods-hans, nattergalen, Lille-Klaus og Store-Klaus, svinedrengen, barnet i graven, potetene. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2012–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]