Oversyn

Islandske eventyr og segner

Seksjon › 9   Sett    Søk   Førre Neste

Eventyr, segner og annan islandsk folketradisjon blei oppteikna frå midten av 1800-talet ut frå munnlege overleveringar.

Islandske eventyr og segner synt ved modifisert detalj av
Islandshest

Islandske eventyr og segner frå Island, opp    Seksjon     Sett    Neste

Islandske eventyr og segner frå Island. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2007–2019, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]