Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ha det hyggeleg om du vil, men ikkje overdriv.

Hadde eg visst kor eg kom til å falle, hadde eg lagt noko halm der.

Han bøygde seg då han lånte av meg; eg bøygde meg då eg kravde pengane tilbake av han.

He bowed when he borrowed from me, I bowed when I collected from him.

Han drog etter ull og kom heim snaua.

He went for wool, and came home shorn.

Han er listig som ein rev.

Han er så gjerrig at ein ikkje får låne snø frå han om vinteren eingong.

He is so mean you can't borrow snow from him in winter.

Han er så grådig at han prøver å skumme fløyten av gjørma.

He is so mean he tries to skim the cream off mud.

Han er ung, men han har lese gamle bøker.

He is young, but he has read old books.

Han forstår ikkje russisk. – Han kan ikkje forstå noko så enkelt.

Han gjekk til rettsbygninga med sin beste pels på, men kom heim naken.

He went to the courthouse with his best coat on, but he came home naked.

Han høyrde med kanten av øyret. – Han overhøyrde.

Han høyrer korleis graset gror. – Han har mykje innsikt.

Han har blitt sendt for å telje bjørkene i Sibir.

He has been sent to count the birches in Siberia.

Han sikta på kråka og trefte kua.

He aimed at the crow and hit the crow.

Han som har ei kone har ein herre.

He that has a wife has a master.

Han som skal til galgen treng ikkje frykte havet.

He who is fated for the gallows need not fear the sea.

Han spring frå bjørnen og kjem blant ulvane.

He runs from the bear right among the wolves.

Han veit ikkje av det verste her i verda, som ikkje har ei kjekk ung enke til kone.

He doesn't know the worst of life, who hasn't a handsome young widow to wife.

Handa som tar, trøytnar aldri av det ho gjer.

The hand that takes never tires of its work.

Har du pelsjakke, blir du plaga av lus.

If you own a fur coat you will be plagued by lice.

Harespora kan føre deg til bjørnehiet.

The hare's tracks may lead you the the bear's den.

Havregryn (bygg) (buck-hvete) graut roser seg sjølv. – - til dømes ved å bli eten med glede og takksemd.

Oatmeal (barley) (buck-wheat) porridge praises itself.

Heime hjelper sjølv veggane. – (Dei gir i deg støtte.)

Heller den første krangelen enn den siste.

Better the first quarrel than the last.

Heller ikkje nattergalar kan leve av eventyr aleine.

Even nightingales can't live on fairy tales.

Heller under den gamle karens skjegg enn den unge mannens pisk.

Better beneath the old man's beard than the young man's whip.

Hendene og føtene mine plagar meg – men Gud bevare magen min.

My hands and feet are my tormentors – but my belly God preserve.

Heng ikkje alt du eig på éin spikar.

Don't hang all you own on one nail.

Heng ikkje alt på éin spikar [knagg].

Do not hang everything on one nail.

Her i verda er ikkje einkvar med lang kniv ein kokk.

In this world not everyone with a long knife is a cook.

Hesten har fire bein, og sjølv han snublar.

Hetta gjer ikkje munken. *

The cowl does not make the monk.*

Hjartet er ikkje ein stein. – (Ofte brukt til å rettferdiggjere kjensler.)

Hjerte kommuniserer med kvarandre. – Hjerte forstår hjerte. Dei som er svært nære forstår kvarandre.

Ho blomstrar som ein valmueblomst.

Ho der er hard mot klede – no slit ho ut den tredje ektemannen sin.

That one is hard on clothes – she is wearing out her third husband.

Hoppa heldt på å bli venn med ulven, men korleis det no hadde seg, kom ho ikkje heim etterpå.

The mare was making friends with the wolf, but somehow or other she didn't come home.

Hundre vennar er ikkje for mange, éin fiende er.

A hundred friends are not too many; one enemy is.

Hytta mi er i utkanten (av landsbyen). – Eg veit ikkje noko om det.

Høgrehanda klør etter pengar, venstrehanda etter å bruke dei.

Høner bør ikkje gale som hanar.

Hens shouldn't crow like roosters.

Høve gjer tjuv.

Opportunity makes the thief.

Høveleg varsemd og aktsemd avlar tryggleik.*

Caution is the parent of safety.

Håret etter hår kan ein plukke ut heile skjegget.

Hair by hair, you can pluck out the whole beard.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]