Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I hi verda kjem pengeutlånarane til å telje raudglødande rublar med berre nevar.

In the next world, money-lenders will count red-hot roubles with bare hands.

I landet for blinde er den einøygde konge.

In the country of the blind, the one-eyed man is king.

I stille vêr kan jamvel kvinner styre båten.

In calm weather even women can steer the boat.

Ikkje alle hundar som bjeffar, bit.

Ikkje alle som elskar, gifter seg.

Not all who make love also make marriages.

Ikkje alle som snorkar søv.

Not everyone who snores is sleeping.

Ikkje alle furutrea i skogen eignar seg til skip.

Not all pines in the wood are fit for a ship.

Ikkje alt blir som ein håper.*

Not all materializes that is hoped for.

Ikkje noko eple er trygt for makk.

No apple is safe from worms.

Ikkje vel bruda di før du har valt meklar.

Don't choose your bride before you choose your broker.

Ikonet og spaden kjem frå same treet.

The ikon and the shovel come from the same tree.

Inga synd å spørje, og inga katastrofe å få avslag.

No sin to ask, and no calamity to be refused.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]