Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jag etter to harar og du fangar ingen av dei.

Chase two hares and you'll catch neither.

Jamvel ei skei kan bli verdsett ved middagstid. *

Jamvel små fisk gir god suppe.

Even small fish make a good soup.

Jegeren sprengde hesten og fanga haren. — Han tapte langt meir enn han vann.

The hunter killed the horse and caught the hare.

Jenta er blyg berre til du får ho over dørstokken.

A girl's modesty lasts only till you get her over the doorsill.

Jenter, uroe dykk ikkje for nå de blir gift - det er tidsnok når mennene dykkar tar til å slå dykk.

Girls, don't worry when you marry – when your husbands start beating will be time enough.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]