Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mang ein kan lett styre båten, berre sjøen er still.

Anyone can be a sailor (pilot) on a calm sea.

Mangt kan skje når ein er påverka av rusgift.*

Masha er hyggeleg, men ikkje vår. – Ville det ikkje vere fint. (Om noko svært ønskeleg, men uoppnåeleg).

Med ei god kone og kålsuppe nok, sjå ikkje etter meir.

With a good wife and enough cabbage soup, don't look for more.

Med ein kjærast kan du ha paradis i ei hytte. – (Om eit godt forhold.)

Med Gud kan du kome over havet, utan han, gå ikkje over dørstokken eingong.

With God you may cross the sea; without him, do not cross the doorstep.

Mellom ei kvinnes ja og nei, det er vanskeleg å få imellom sjølv ei nål.

Between a woman's yes and no, it's hard to fit a needle.

Mellom liv og daude er det ikkje rom for sjølv ei loppe å hoppe.

Betwixt life and death: not room for a flea to jump.

Mennesket er ingen sopp - veks ikkje opp på ein dag.

Man is no mushroom - he doesn't grow in a day.

Mennesket gjer kva det kan, Gud gjer kva han vil.

Man does what he can; God does what he will.

Mistrua er ei øks ved foten av kjærleikstreet.

Morgonen er visare enn kvelden. – Det er best å sove på det.

Moskva blei ikkje bygt på éin dag [dvs. ikkje på ein blunk, ikkje i ein fei. Om Roma og Peking er det likedan ordtak.

Moscow wasn't built in a day.

Myggen syng over dei levande - presten over dei daude.

Mosquitoes sing over the living  - priests over the dead.

Myrsnipene er fine i si eiga myr.

Every sandpiper is great in his own swamp.

Må eg først drukne, så heller på det opne havet enn i landsbydammen.

If I must drown, better the open sea than the village puddle.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]