Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Redsel er storøygd.

Ros ikkje kveiten før han er i sekken, eller godseigaren før han er kommen i kista.

Don't praise the wheat until it's in the sack, the squire until he's in the coffin.

Rubelens styrke ligg i kopeken.

The strength of the rouble is in the kopeck.

Russiske ulvar lever ved å bruke eigne bein.

Russian wolves live by using their own legs.

Røynsle erstattar somtid lærdom.*

Experience is often a substitute for learning.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]