Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta deg i vare for oksehorna, eselhovane og munkehjartet.

Beware the horns of the bull, the heels of the donkey, and the heart of the monk.

Ta ikkje andre i behandling når ditt eige hovud verker besett.*

When your own head aches, do not treat another's.

Ta ikkje med dine eigne reglar når du går i framand kloster.

Don't take along your own rules when you enter a strange monastery.

Ta ulla, men la skinnet få vere att.

Take the wool, but pray leave the hide.

Ta vare på kleda dine frå den dagen skreddaren leverer dei: ta vare på æra di frå den dagen skjegget ditt gror fram.

Care for your clothes from the day the tailor delivers; care for your honour from the day your beard sprouts.

Takk fyller ikkje magen.

Takk nei til gratis vin: det kostar lett mindre å kjøpe han.

Refuse free wine: it will cost you less to buy it.

Tankane hans er over fjella, faren like over skuldra hans.

His thoughts are over the mountains; danger is over his shoulder.

Tel ikkje kyllingane før dei er klekte.

Don't count your chickens till they hatch.

Tenarar i silke, meistrar i konkurs.

Servants in silk, masters in bankruptcy.

Tenn eit lys for fanden også: du veit aldri.

Light a candle for the Devil too: you never know.

Tida bøyer seg aldri for nokon; ein lyt støtt bøye seg for ho.

Lord Time never bows to you; you must always bow to him.

Tidene endrar seg og vi med dei. — Alternativ: Tidene endrar seg, og tankane til folk endrar seg med dei.

Times change and (people change their ideas) (we) with them.

Til og med dørstokken til dei rike blir brydd over dei fattige.

Even the doorstep of the rich finds itself embarrassed by the poor.

Tilpass utfall til retrett. — (Jf. utfalla i fekting). Så gjer ikkje seglet ditt for stort for ballasten.

Measure your lunge to your flight.

Tjuven trur at alle andre er tjuvar.

The thief thinks that everyone else is a thief.

To kvinner gjer ein marknad, tre ei utstilling for konkurrerande.

Two women make a market, three a fair.

To til ein er odds.

Two to one is odds.

Tomme tønner rumlar mest.

Empty barrels (vessels) make the greatest noise (sound).

Toskar tørnar på kvar sin måte.

Every fool goes mad in his own way.

Tråden går sund der han er svakast.

The thread breaks where it is weakest.

Trøbbel er grannen til fjolleri.

Tsaren er gåvmild, men pengane hans blir sila gjennom mange dørslag.

The Czar is generous, but his money filters down through many sieves.

Tsaren er ikkje eld, men kom for nær, så blir du brent til daude.

The Czar isn't fire, but get too close and you'll be burnt to death.

Tunga kan du veive med så mykje du vil, men ikkje ein pistol.

Wag your tongue as much as you please, but don't wave your gun.

Tunga kan få deg til Kiev. — Den som bruker tunga godt, kan no og då få vite veg.

Your tongue will get you to Kiev.

Tørr halm skulle ein lagre så eld ikkje kjem til.

Dry straw should keep out of reach of fire.

Tårene til framande er berre vatn.

The tears of strangers are only water.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2012–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]