Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Uhøveleg gras i enga får ein prøve å fjerne.*

Ulvar fakkar andre, men så blir dei fakka sjølv.

Wolves catch others, but then are caught themselves.

Ulvekjeften og presteauget: aldri mette.

The mouth of the wolf and the eye of the priest: never satisfied.

Ulven er ingen kamerat for hesten.

The wolf is no comrade for the horse.

Ulven forbarma seg over lammet - han lét det få behalde beina og skinnet.

The wolf took pity on the lamb - he left it its bones and fleece.

Undertrykking kjem ikkje frå tsaren, men frå dei han liker best.

Oppression comes not from the czar but from his favorites.

Uroe deg ikkje om du låner - berre om du låner ut.

Don't worry if you borrow - only if you lend.

Utanfor kroa er det iskaldt, men innandørs smeltar og renn pengane hans vekk i varmen.*

Outside the tavern it is freezing, but inside his money is melting away.

Utgifter kjem fort og lett, inntening seint og tungt.

Spending is quick and easy, earning is slow and hard.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]