Gullvekta

Gullkorn: Sitat og fyndord

Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Sitat og fyndord Sitat og fyndord blandar seg med nyord til 745 ord og sentensar, som "Nær hoggestabben finn ein lett trespon". Kva slike vengeord ord kan bety, kjem mykje an på korleis ein forstår dei: overført (figurativt) og på andre måtar i ulike samanhengar.

Setningane er ordna alfabetisk etter dei første bokstavane i kvar.

 Ml  A  B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
 O  P  Q  R  S  T  U  V W X Y Z  Æ  Ø  Å

Smil

Vingeord, vengeord, vengjeord, fyndord, gullkorn, bevingede ord, opp Seksjon Sett Neste

Vingeord, vengeord, vengjeord, fyndord, gullkorn, bevingede ord BRUKARGAID: [Lenke]
© 2002–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]