Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Det beste lyset ein har, er djup forståing.*

Man's best candle is his understanding.

Høyr på meg men sjå til deg sjølv.

Listen to me but look to yourself.

Betre spart enn dårleg brukt.

Better spared than ill spent.

Dei beste kontoristane er ikkje dei klokaste menneska.

The greatest clerks are not the wisest men.

Bra folk er sjeldne; ta vare på deg sjølv.

Guid fowk are scarce, tak care of yersel'.

Dei vise lagar skjemt • Dei vise skjemtar. [Begge er stytta]*

The wise mak jests.

Den pengelause ["sølvlause"], går fort gjennom marknaden.

A sillerless man gangs fast through the market.

Ein kattunge kan sjå på kongen. • "Ein katt kan sjå på ein konge (norsk)."

A bawbee cat may look at a king.

Colin Walker (s. 1) forklarer at i ein tradisjon i Fife - som ligg mellom Tay-fjorden og Forth-fjorden i Aust-Skottland - kunne ein barnekonge bli vist fram for folk, og prisen folk laut punge ut med var i forhold til tilskodarrangen. Folk frå lågare lag fekk sjå barnekongen for ein liten mynt som tilsvarte ein halvpenning, og som blei kalla ein bawbee, baby.

Det er ei tid å sjå stygg ut, og ei tid å sjå ordentleg ut.

There is a time to look agley, an a time to look even.

Når brønnen er full, renn han over.

When the well's fu' it will rin over.

Du har tak i luggen på feil sugge. [Du har misforstått.]

Ye hae the wrang soo by the lug.

Når nabohuset er i fare, så ta vare på ditt eige.

When your neighbor's hoose is in danger tak care o' your ain.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]