Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ein hund hyler ikkje om du feller han med eit bein.

A dog winna yowl if ye fell him wi'a bane.

Lær som ung, lær flott; lær som gammal, lær meir [og helst ikkje trått]*

Learn young, learn fair; learn auld, learn mair.

Stikk ikkje fram handa så mykje lenger enn ermet rekk.*

Put your hand nae farther than your sleeve will reach.

Ærlegdom er utan stoltheit i og for seg.*

Honesty has no pride.

Ta takka du får og mat katten din med. [Meining: Takkord aleine gir ikkje levebrød.]

Tak your thanks to feed your cat.

Fagert hår kan ha leie røter.

Fair hair may have foul roots.

Det er fort gjort å stelle [pynte] ei vakker brud.

A bonnie bride's soon buskit.

Venleik utan dugleik og dygd er som ei gild boks med gift i.

Beauty without virtue's like poison in a gowd box.

Mange hender gjer lett arbeid.

Many hands make licht wark.

Ein halvkilo sut betaler ikkje eit grann av gjelda.

A pund o' care winna pay an ounce o' debt.

Innhald


Skotske ordspråk, Scottish proverbs, ordtak i Skottland, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, ordtak i Skottland BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]