Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Eit skalla hovud er fort barbert.

A bald heid is soon shaven. (A slight task is soon completed.)

Har de høyrt ryktet om at Grand Canyon blei starta av ein skotte som mista ein mynt i ei grøft?

Have you heard the rumour that the Grand Canyon was started by a Scotsman who lost a coin in a ditch?

Plump ikkje uti med begge føtene på éin gong for å teste kor djupt vatnet er.*

Dinna test the depth o' the burn wi' baith feet.

Store øyre og korte tunger er best. (Høyr etter meir enn du snakkar.)

Wide ears and short tongues are best.

Vi er alle Jock Tamsons barn (Dvs. Vi er alle Guds barn.)

We're a' Jock Tamson's bairns!

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]