Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Sløy ikkje fisken før du har fanga han [Tilsvarer ord som "Sel ikkje skinnet før bjørnen er skoten"].

Gut nae fish till ye get them.

Dei snakkar om drikkinga mi men aldri om tørsten min.

They talk of ma' drinkin' but niver ma thurst.

Beltelaust barn kan ikkje lyge. (Eit barn som er for lite til å bruke belte, er for uskyldig til å kunne lyge [godt].

A beltless bairn cannot lie. (A very young child is too innocent to tell untruths.)

Gift deg aldri for pengar; du kan låne dei billegare.

Never marry for money, ye'll borrow it cheaper.

Ein er ikkje knekt så lenge ein har ein god kålstilk [ståande i kjøkkenhagen].

A body's no broke while they hae a gude kail stock. (A gude kail stock' means a good kitchen garden.)

Lagom er det ditt eige hjarte vil (får ein då håpe).

Eith to that thy ain heart wills.

Å gifte seg er å halvere rettane og doble pliktene sine.

To marry is to halve your rights and double your duties.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]