Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ein kar lever lenge etter å ha blitt ledd av. (Så lenge ikkje alt er tapt, kan kanskje alt bergast.)

A body lives lang after they're laughed at. (When all is not lost, it is still possible that all may be saved.)

Han er som hunden til smeden - så godt van med gneistene at han ikkje brenn. (Om folk som er så vane med å drikke alkohol at dei ikkje verkar verre av det.)

He's like the smith's dog - so weel used to the sparks that he'll no burn. (Said of people who are so used to drinking alcohol, that they never seem to be the worse for it.)

Måtte du lenge pisse og fjerte! (Måtte du leve lenge, med slikt som følger med).

Long may you pish and fart. (A way of wishing people long life).

Lås døra så du held naboane ærlege. (- så dei har ei freisting mindre.)

Lock your door, that you may keep your neighbours honest. (Do not lead others into temptation.)

Frå spare kjem eige (ha).

Frae saving comes having.

Fersk fisk og dårlege vennar luktar snart ilt.

Fresh fish and puir friends soon grow ill saur'd.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]