Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

Ei vakker brud er snart stelt, og ein stutt hest snart strigla (dvs. Ein liten jobb er fort gjort.)

A bonny bride is soon buskit, and a short horse soon wispit. (A good-looking bride needs little in the way of adornment, and a small horse is soon groomed, - i.e a slight task is soon finished.)

Den som gapar til han blir fødd, kan gape til han er daud. (Åtvaring mot berre å vente på at ting skal komme til ein; ein lyt somtid gjere noko sjølv.)

He that gapes till he be fed may gape till he be dead. (A warning not to wait for things to come to you.)

Klø du meg, så klør eg deg (i gjengjeld.)

Claw me and I'll claw thee.

Flytt eit gammalt tre, så visnar det.

Flit an auld tree an' it'll wither.

Den som giftar seg med ei enke får ofte eit daudt mannehovud kasta på tallerkenen. (Ho hugsar den eller dei ho var gift med før, og samanliknar, så den nye mannen får fort eitkvart å makte.)

He that marries a widow will have a dead man's head often thrown in his dish. (A warning to those marrying a widow, that they will have the memory of the first husband to live up to.)

Gjer ikkje mykje av lite. (Lag ikkje oppstyr for bagatellar.)

Mak not muckle o' little. (Don't make an issue out of nothing.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]