Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Betre å ha fanden utanfor dør enn å måtte drive han ut av huset.

Better keep the devil at the door than have to turn him out of the house.

Fanden er god når han er nøgd.

The deil's gude when he's pleased.

Det ein ikkje kan lækje, lyt ein halde ut.

What canna be cured maun be endured.

Det du får i magen, kjem ikkje i testamentet. (Oppmuntring til å få i seg mat.)

What's in your wame's no in your testament. Cf. "If they eat all that is in front of them they cannot possibly leave it in their will."

Blæs vinden aldri så sterkt, så spaknar han til sist.

Blaw the wind ne'er sae fast, it will lown at the last.

Skrythalsar og løgnarar er søskenbarn.

Boasters and liars are cousins.

Lov godt og få det godt. (Ver lovande og bli velståande)

Bode weel and hae weel.

Har ein først brote eit bit av osten, blir han snart opp-eten.

A broken kebbuck gangs sune dune. (Once started, food does not last long. Cf. "A broken kebbuck (cheese) gangs quick done", og "A broken bannock is as good as eaten (Gaelic)"

Ord
kebbock (kebbuck) - ein (heimelaga) ost
gang - gå
sune - snart
dune - gjort

Alt har ein ende, og ein pudding har to.

Everything has an end, and a pudding has twa.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]