Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Griskingen er god mot ingen, men verst mot seg sjølv.

A covetous man is gude to nane, but warst to himsel. (Avarice does nobody any good, least of all the person who feels it.)

Kjøp ein tjuv fri frå galgen, så får han deg sjølv hengt. (Stol ikkje på illgjerningsfolk så dei misbruker hjelpa di og blir dyre for deg til sist.)

Buy a thief frae the widdie and he'll help hang ye. (Don't trust wrongdoers. A warning that if you try to help them they will abuse your help and cost you dearly in the end.)

Fraktefolk taler ofte om flettekorger å frakte fisk i. (Yrkesfolk har tendens til å snakke for mykje saman om yrket sitt.)

Cadgers are aye cracking o' creels (. . . o' crook-saddles). (Professionals are very apt to talk too much of their profession.)

Kall meg kva de vil, men kall meg ikkje skyldnar (debitor).

Ca' me what ye like but dinna ca' me ower.

Kan-ikkje får ikkje båt, dyrka mark, og småbruk.* (For den som ikkje vil lære, nyttar opplæring fint lite.)

Canna has nae craft. (To the person who is unwilling, instruction is useless.)

Kast eit bein i tennene på Gamle-Eirik. (Vedgå eitkvart for den som undertrykker deg, for å unngå skade om det er mogeleg.)

Cast a bane in the deil's teeth. (Make a concession to an oppressor to save yourself from harm.)

Kast ikkje uappetittleg vatn før du har reint og friskt vatn. (Ein kan få nytte av skjemt vatn også, til tider.)

Castna out the dowed water till ye get the clean.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]