Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Ver som du ser ut som, og sjå ut som det du er.

Be what ye seem, and seem what ye are. (Be true to yourself.)

Gjer først godt heime, men det bør ikkje stogge der.

Charity begins at hame, but shouldna end there.

Glad og tilfreds er ikkje rikdomsbarn. (Rikdom fører ikkje automatisk glede med seg, og det er meir ved livet enn pengar. (Sjå Maslows behovspyramide og sett ikkje måla for lågt.).

Content is nae bairn o' wealth. (Wealth does not automatically bring happiness with it, and there's more to life than money.)

Vel kona med natthua på seg. (Ho er slik).

Choose yer wife wi' her nightcap on. (A man should choose a wife for her good qualities and usefulness, rather than for her best looks and manners or in her best gown.)

Pila til ein gap blir fort skoten.

A fool's bolt is soon shot. (Some people lacking in wisdom do not hesitate to give their opinions on important matters without giving them serious consideration first.)

Forandringar muntrar, og fjols liker dei. (Kloke gamlemåtar er best om endringar skadar etter kvart.)

Changes are lichtsome, and fools like them. (A warning that sometimes the old ways are the best and are changed at one's harm.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2015–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]