Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Akt ikkje verdas påfuglkloke. [Jf. Henrik Ibsen]

Alderdom tyngar skuldrene og føtene. [Jf. Bo 12]

Alle [saman]likningar haltar. [Grundtvig]

Alltid budd. [Speidarmottoet]

Alt endrast. [Heraklit]

Altfor hardt spent brest bogen. [Schiller]

Altfor spreidd kunnskap er ikkje så ofte av det gode. [Jf. Bo 14]

Alvor, det er for lite. [Med Ludvig Holberg]

Ambassadøren var mest ein ærleg mann som måtte ut i verda og lyge til gagn for eige land.

Arbeid for å gjere livet herleg. [Jf. Bo 35]

At det finst berre sju dødssynder er noko stort tull.

At ei fjør blir til fem høns skal ein vakte seg for. [Jf. Bo 207]

At ein skal døy ein gong, synest visst. [Etter Cicero]

At kvar og ein får syte for seg, er vanleg. [Etter Per Sivle]

At kvinner liker å kommandere og gå i berre skjørt, synest overlag tvilsamt.

At retten har talt, gir jamt eit skin av sanning, om ikkje verre. [Døme: Nesten avgåtte guvernør George Ryan i Illinois benåda den 11. januar 2003 alle dei dødsdømte fangane i delstaten (over 150 fangar) på grunn av korrupt rettsvesen; politiet hadde bl.a. torturert uskyldige til å tilstå.

Autoritet veg somtid meir enn majoritet.

Av frukta lærer ein treet å kjenne. [Samla av Diogenianus]

Av skade blir ein klokare, men ikkje for ofte rikare.

Av to vonde vel ein så ein ikkje får det verre.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]