Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bakvendtland har mange forkjærte framgangsmåtar.

Barn fortel gjerne sanning. [Peder Laale]

Barndomsminne gir godt grunnlag for seinare visdom.

Biske bikkjer får rivne øyre. [Frå tysk, Bo 289]

Blant hundre grublande blir kanskje berre éin filosof. [Fritt etter Bjørnstjerne Bjørnson]

Bondestanden kan kallast kjær for mang ein som ikkje tilhøyrer han - sigøynarar, romantiske, kunstnarar og bortetter.

Bra forholdsreglar er gode å nå og ha.

Bra hus er til å bu i framfor å sjå på. [Jf. Francis Bacon, Bo 383]

Brenn granneveggen, kan din eigen vere i fare. [Etter latin]

Brevet raudnar neppe over innhaldet, same kva som står der. [Fritt etter Cicero]

Bring eit svin til Rhinen og attende, og det er framleis ikkje meir enn eit svin. [Etter Peder Syv, også islandsk]

Bring eit svin til Island og det blir enda verre. *

Bruk ikkje utanlandske ord utan likande grunn. [Jf. Henrik Ibsen]

Bruk tida godt. [Tysk]

Både fanden og reven kan sitere Bibelen som det høver dei.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]