Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Munnhell med meir

"Eg lærer stadig!" [Valspråket til Michelangelo]

"Den vegen skal vi jo alle", sa bonden, han såg ein stakkar bli hengt. [Etter Grundtvig]

"Det er godt å arbeide med gode reiskap", sa Tremmind, han kjemma håret til mor si med møkkagreip. [Fritt etter Peder Syv]

"Det gjeld å komme så høgt på strå at ein slepp omgang med alle simple", sa purka i høyet. [Jf. A. S. Vedel o.a. Bo 845-46]

"Er det ikkje sant, er det godt funne på", sa kardinal Ippolito d'Este (ca 1500). [Jf. Bo 782]

"Er det sant, er det fælt, og er det ikkje sant, så er det også fælt", sa kona. [Frå Gamle visdomsord]

"Etter dette, altså som følge av dette" kan vere logisk feilslutning, for det er ikkje sikkert at det som kjem etter i tid nødvendigvis kjem av (er valda av) det som fann stad like før. Ein får også ha med "heilt eller delvis" i slike tankebanar, og at det godt kan vere fleire årsaker enn berre ei, stort sett. [Jf. Bo 717]

"Fordi det er umogeleg", er ein grunn å høyre etter og tenke gjennom.

"Gjer det sjølv, om aldri så ille", er ikkje for den fattige.

"I ei nøtt", in nuce, tyder "i sterkt samantrengt form." [Jf. Cicero]

"Kan du vente, kan du bli konge av Sverige", sa mannen. [Bo 856-57]

"Korfor skal det vere akkurat ein bakar?" sa gateslusken til jenta frå landet då ho spurde etter bakaren. [Jf. Bo 939]

"Kvar si lyst", sa strutsen, han åt ei eske firetomsspiker. [Ordtak (Fenger)]

"Lita hemn er også hemn", sa mannen, han spytta på grisen til grannen. [Jf. Bo 372]

"Lykka kan vere betre enn forstanden", sa guten; han kasta ein stein etter ein hund og råka svigermor. [Etter gresk ordtak. Også hos L. Holberg]

"Mykje skrik og lite ull", sa mannen, han klipte grisen. [Felleseuropeisk: Resultatet stod ikkje i forhold til strevet. Bo 960]

"Også eg har vore ung", sa ein svenskeprins, "ja, yngre enn dei fleste."

"Om dette er galskap, er det likevel system i han", skreiv Shakespeare.

"Pølsa er guddommeleg mat, for berre Vårherre veit kva som er i ho", sa mannen. [Fritt etter tysk munnhell]

"Skal det vere fest, så skal det vere fest", sa kjerringa, ho steikte ei sild til. [Fenger]

"Slik er det å nå fram", sa eineren. [Bjørnson i "Enn om vi kledde fjellet?"]

"Som du vil, kjære mann", sa kona, "men her skal skapet stå." [Dansk]

"Tysken gjer mykje for pengar", sa mannen, han såg ein brokete fole. [Peder Syv]

"Ved alltid å tenke på ho", kom Isaac Newton til å oppdage tyngdelova, sa han. [Jf. Bo 879]

"Velkomen i det grøne", sa jenta; ho strøydde persille i senga. [Dansk]

"Ungdommen raser", sa kjerringa, ho hoppa over eit halmstrå. [Ordtak hos Oluf Lade]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]