Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Eg skal også krevje å vere heilt meg sjølv. [Etter Ibsen, Brand i 2. handling]

Egg liknar egg. [Nedertysk ordtak]

Ei dør er enten open, på klem eller attlaten, stort sett. [Jf. Bo 187]

Ei vond kone gir nedtrykt hjarte, mørke andletsdrag og hjartesår. [Med Sirak]

Eigen heim er god utan svikar.

Ein av dei mest slåande forskjellane mellom ein katt og ei løgn, er at katten har berre ni liv. [Mark Twain]

Ein blir aldri så godt oppvarta som av seg sjølv. [Ch. G. Etienne]

Ein bør klare å la sitt søte, siviliserte liv skine litt til gagn for andre. [Jf. Bo 531]

Ein bør stå imot ei skakk forelsking frå starten. [Med Ovid]

Ein finn ofte tre slags løgn: Danna løgn, grov løgn og offentleg statistikk. [Jf. Benjamin Disraeli, Bo 545]

Ein fortel att best når det er nøyaktig som ein har høyrt og utan å utbrodere. [Jf. relata refero på latin]

Ein Führer passar ikkje for alle. [Jf. Goethe, Bo 196]

Ein får bli rettferdig og rimeleg etter kvart, enda om ein ikkje var det i fødselstimen.

Ein får foreine det nyttige og det behagelege så klokt ein klarer.

Ein får freiste å foreine det nyttige og behagelege.

Ein får gjere det beste ut av det. [Fritt etter Samuel Pepys]

Ein får no og då vakte seg mot eit ufullkome og vondt dyr med hjarte skapt på rullarhjul. [Jf. Bo 524]

Ein få lite på at daude kvinner held inne med løyndommar. [Jf. Diogenianos' ordtaksamling og Bo 617]

Ein får vel la vere å kivast med nesten om bagatellane. [Fritt etter Johan Herman Wessel]

Ein gap finn lett ein større gap som vil beundre han. [Fritt etter Nicolas Boileau]

Ein gjer ein heil del for husfred. [Etter Grundtvig]

Ein gjer slett ikkje lurt i å lyge og hykle så lenge at ein trur det sjølv, for løgnaren treng ein god hugs og risikerer å bli kalla udanna - og kan verke verre og verre innom seg. [Jf. Grundtvig]

Ein hane er herre på sin eigen gjødselhaug. [Seneca]

Ein kan ikkje både eta kaka si og behalde den. [Frå engelsk]

Ein kan ikkje dra slutingar frå eit materiale når materialet ikkje gir rom for det. [Filosofisk regel]

Ein kan ikkje støtt spinne silke [tene gode pengar]. [Peder Syv]

Ein kan ikkje vere varsam nok i valet av eigne foreldre. [Jf. Erik Pontoppidan, Bo 238]

Ein kan stille seg tvilande til alt, unntatt dette ordet . . . [Jf. Descartes, Bo 133]

Ein kan vel vere glad om ein ikkje dansar. [Ordtak]

Ein kjem fram, enda om ein fer seint. [Njåls saga]

Ein kyss lyder som når ei ku trekker bakbeinet opp av ei myr. [Tysk talemåte]

Ein lar også motparten få komme til orde. [Jf. Bo 39]

Ein leitar ikkje etter pølsa i hundehuset. [Grubb]

Ein lærer stundom best ved å undervise hine. [Med Seneca]

Ein lærer så lenge ein lever.

Ein modig mann bind seg ikkje til allslags seremoniar. [Jf. Ludvig Holberg]

Ein må få tillate seg den luksus å ha og få sjå si ei eiga meining ein stad, om så på dodøra.

Ein må ikkje absolutt ergre seg: Finn heller ein utveg. [Jf. Bo 600]

Ein må ikkje sette ulven til å gjete sauar. [Etter eit latinsk ordtak]

Ein må jamt vite korleis naturen verkar for å tilpasse seg til gagn i langdraget. [Ut frå Francis Bacon]

Ein må vite å halde fast ved det som godt er.

Ein oppreist hug er bra å ha.

Ein plass for kvar ting og kvar ting på plassen sin. [Samuel Smiles]

Ein rosehekk har vel si eiga verdigheit.

Ein skal alltid håpe det beste og vente det verste. [Fritt etter Peder Syv]

Ein skal gape lenge før ei steikt due flyg inn i munnen på ein. [Peder Syv]

Ein skal hamre jernet mens det er heitt. [Jf. Peder Laale]

Ein skal ikkje dømme som den øre og blinde moldvarpen om fargane.

Ein skal ikkje kalle på fanden, han kjem lett nok til likevel. [Jf. Bo 580]

Ein skal ikkje kvile på sine laurbær så lenge dei kan vinnast. [Gresk ordtak]

Ein skal ikkje ri kjepphestar i utrengsmål.

Ein skal ikkje støtt og stadig drive den oksen som er villig. [Med Peder Laale]

Ein skal ikkje vente at ein apostel kikar ut av spegelen når ei ape kikar inn i den. [Georg Christoph Lichtenberg]

Ein skal la bli å felle dom i alvorlege saker før alle partane sine syn har komme vel fram, og først og fremst dokumentasjonar. [Jf. Bo 648]

Ein skal skunde seg og tørke vekk det duglause som er verre enn uvennar.

Ein skal smi mens jernet er varmt. [Publilius Syrus]

Ein skal ta dei gode dagane sine med seg langs vegen, enda om ein ikkje akkurat finn dei.

Ein skal vakte seg for sut og skam; dei kan bli leie livet gjennom, heile vegen fram.

Ein skal vakte seg med og utan grunn: Ein gjetar stod og luta med hovudet då Torgeir Håvardson kom ridande forbi og hogg hovudet av han berre "fordi han stod lagleg til for hogg." [Fosterbrødresagaen kap. 8. Bo 848]

Ein skal vel vakte seg for svære floskelheltar så ein ikkje blir ein sjølv. [Jf. Ibsen, Bo 858]

Ein skal vere på jakt etter dei finaste blant dei rimelegaste meiningane.

Ein skal vite å utnytte sigrane sine for å leve som "folk". [Jf. Livius]

Ein skulle ikkje trenge å skamme seg over naturlege ting og funksjonar i kvardagslivet. [Basert på Evripides]

Ein skulle ikkje vere nøydd til å bore hol i skipet ein seglar med eller sage av greina ein sit på. [Jf. Bo 632]

Ein spøk i rette tid gjer seg godt ( Dulce est desipere in loco). [Horats]

Ein treng auge på kvar finger om ein ikkje vil bli svindla. [Peder Syv]

Ein treng ikkje kosteskaft for å dra til Bloksbjerg og ha det litt hyggeleg (Bloksberg er ein 1142 m høg fjelltopp i Harzen, Tyskland). [Jf. Bo 70-71]

Ein ubrukt helt kan bli gammal.

Eit godt gods er godt arvegods også. [Jf. Bo 632]

Eit godt namn kan vere meir verdt enn stor rikdom. [Jf. Bo 224]

Eit hus der det ikkje er noko til overs, har vanskeleg for å vinne vennar.

Eit klokt menneske bryr seg ikkje berre om bagatellane.

Eit klokt menneske løyner det han veit. [Ordspråka]

Eit land der det går godt for ein, kan bli eit fedreland. [Med Aristofanes]

Eit magert forlik kan bli mykje meir tenleg enn ein lang og dyr rettsprosess. [Jf. Bo 577]

Eit menneske kan vere sin eigen største fiende. [Ut frå Cicero]

Eit ord i rette tid kan høyre med.

Eit roleg bryst har ofte sanning med. [Fritt etter Shakespeare]

Eit sitat i rette tid kan berge ettermælet.

Eit sting i tide kan spare ti i senn. [Etter engelsk]

Eit sunt sinn i ein sunn kropp. Mens sana in corpore sano . [Jf. Bo 601]

Eit ugras er nok ein vedunderlege plante folk ikkje verdset bra nok enno.

Eit vørdlaust lite ord kan sløkke mykje fagnad. [Anders Hovden]

Eitt høver ikkje for alle. [Goethe, Bo 192]

Ekteskapet er eit fuglebur: Dei utanfor håper fortvilt å komme inn, og dei som er inne, å komme ut. [Montaigne]

Ekteskapet er som åleteina: dei som er ute, vil inn, og dei som er inne, vil ut. [Bo 199]

Elskar ein berre landet sitt, kan ein bli kalla fattiglem bak imponerande ytre.

Enkel tale har verken hovud eller hale. [Fritt etter Matras]

Eplet fell normalt ikkje langt frå stammen, men det finst då unntak.

Er ikkje rette hjartelaget der, kjem nok lysta til å supe brennevin: Slik har ikkje geita det.

Er noko til, kan det sannkjennast.

Erfaring er det ordet somme set på mistaka sine. [Med Oscar Wilde]

Eit minneverdig fall ned over ein gjødselhaug kan bli for mykje for ei minnestøtte. [Jf. Bo 537]

Etter alle solemerke å døme skal ein helst halde seg ved jordoverflata.

Etter ei avsporing får ein skjerpe seg til neste gong viss det blir nokon neste gong. [Jf. Bo 542]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]