Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Farvel så lenge er fine helsingsord når det høver.

Felles skipbrot er ei narretrøst.

Finn det som er sant ved å kjenne i eige hjarte. [Jf. Bo 177]

Finn ditt eige hjarte og kjenn kor bra du har det. [Jf Schiller, Bo 966]

Finst det kvinner, finst fåfengd.

Fire eigenskapar - rettvise, tolmod, visdom og manndomskraft - høyrer med til naturlege, likande sterke sider i gammal gresk kultur som kan hjelpe mot såpeoperaen.

Flid er framgangs mor. [Esaias Tegnér]

Flyndre og laks bit vel ikkje straks. [Jf. Bo 152]

Folk mislikar kanskje instinktivt slike som får dei til å kjenne seg lite verdt. [Jf. Lord Chesterfield, Bo 606]

Folket i val er folket i vrøvl. [Ludv. Daae]

For filosofien er berre det sanne heilagt. [Ludwig Feuerbach]

For mykje kan vere usunt. [Jf. Bo 21]

For somme er det betre å bli godt hengt enn dårleg gift. [Jf. motto til Søren Kierkegaard]

For tankar ein held for seg sjølv, blir nok ingen straffa her i verda.

For å kunne lese mellom linjene skal det også stå eitkvart tydande der. [Jf. Bo 546]

For å leve farleg treng ein kanskje ikkje anna enn levande lys og å røyke på senga om natta. [Jf. Benito Mussolini, Bo 550, "Leve farleg".]

Forakt ikkje profetord, men lodd dei vel. [1 Tess. 5]

Forakta kjærleik blir ofte til raseri, ofte til ingenting. [Peder Syv]

Forfengelegheit kviler på for grunt tankesyn.

Forlegenheit på grunn av for stort utval - få ting er betre.

Forretning er forretning. [Octave Mirbeau]

Forstanden er ei sjeldan vare, den som har det, skulle spare. [Med Piet Hein]

Fram og tilbake er jamt like langt. [Jf. Bo 273]

Framand rekved omfattar neppe bondefolk som meiner by er himmerike - men ikkje i langdraget.

Fridom vil også seie å kunne påføre fiendar skade.

Fælt folk har ingen herleg songskatt. [Jf. Seume]

Først skal ein søke etter si eiga lykke, og så kanskje også nattero.

Første regel for talarar: Behersk saka. (Ein gjer seg klar over kva saka gjeld, og kjem det vel i hug.) [Cato den eldre]

Få filosofar har kunna tole tannverk med tolmod. [Fritt etter Shakespeare]

Få menn har blitt beundra av tenarane sine. [Montaigne og andre]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]