Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gamle er ikkje alltid vise. [Etter Job]

Gamle menneske veit mykje om korleis unge er. [Fritt etter William Camden]

Gamle veit ikkje alltid kva som er rett. [Etter Job, Bo 290]

Gammal overtru mellom folk skal ein la ligge.

Gammal vane er vond å vende. [Ordtak]

Gammal vane har lange røter. [Ordtak]

Gi eg låg, sa kjerringa, ho sat i senga. [Ordtak]

Gi ikkje opp visse for eit dårleg håp. [Med Jonas Hanway]

Gift deg eller gift deg ikkje, begge delar vil du angre. [Diogenes Laërtus]

Gift deg og du vil angre det; gift deg ikkje, du vil angre det også. [Tillagt både Sokrates og Søren Kierkegaard]

Giftar ein seg inn i ein udanna familie, så giftar ein seg på ein måte med heile familien. [Jf. Henrik Ibsen]

Gjort gjerning står ofte ikkje til å vende. [Peder Syv]

Gjer det sjølv. [Eit motto]

Gjer ei god gjerning kvar dag. [Speidarplikt]

Gløym aldri å spørje stilt i det du er oppi, "Til gagn for kven? Cui bono?" [Jf. Bo 106]

Gløymsame lyt ofte gå to gongar i staden for ein. [Jf. Bo 153]

God granne er betre enn bror i framand land. [Eventyrordtak]

God reiskap gjer kanskje opptil tre firedelar av arbeidet. [Jf. Peder Syv]

Gode dagar kostar pengar. [Grubb]

Gode råd er stundom dyre. [Peder Syv]

Grasblad kan gjere barnesinn glad.

Grenser forsvarer ein. [Fritt etter Benito Mussolini, Jf. Bo 303]

Gutar er gutar og gjer gutestrekar. [Frå latin]

Gå helst ikkje over til framande utan skånsel gjennom giftemål. [Jf. Bo 84, 85]

Gå stadig rank! [Frå reklameslagord for whisky]

Gå til glaset med gleder, ikkje med sorger. [Jf. G. K. Chesterton]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]