Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Hald krutet tørt. [Jf. Bo 518]

Har du mange vennar, må lykka ha smilt til deg før. [Jf. Bo 170]

Har ein det så elendig at ein løk kan gråte over det, kan ein godt bli kalla raring òg. [Jf. Peder Syv]

Har ein hjartet i fjella, er det nok ikkje det beste å busette seg i flatland. [Med Robert Burns, My heart is in the Highlands, my heart is not here ]

Har ein nok å gjere med å telle sauar, er neppe heile vettet inne, enda så bra ein kan ha det.

Heiderleg handling er best. [Jf. Bo 320]

Heiderleg liv er best. [Jf. Bo 353]

Heil og sæl. [Gammal nordisk helsing, "Gi du må vere frisk og lykkeleg". Vanlegare: Heill þu (du)! Jf. Bo 353]

Heimen er både vond og god, det skifter med sut og gaman. Hæv er den som kan tole alt saman. [Fritt etter Ivar Aasen]

Heller ein ende med forskrekking enn forskrekking utan ende. [von Schill]

Heller stryke segl enn søkke. [Jf. Peder Syv]

Her duger det ikkje berre å spisse munnen.

Herlege kvinner inspirerer folk til bragder.

Hildringar er til for å gå til himmels.

Hildringar er til for å overvinnast.

Hjartelag er ei altfor alvorleg sak til å bli overlate til forakt for liv.

Hos dei levande finst det håp. [Teokrit]

Hunger driv fram gode kokkar. [Jf. Bo 850]

Hunger har forderva mang ein god mann.

Hurtig hjelp er dobbelt hjelp • Dobbelt gir den som gir hurtig. [Publilius Syrus]

Hyggeleg kone er som vårvinden, og ikkje slapp.

Høgste treet har største fallet. [Med Chaucer]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]