Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I byar der synda trivast, blir godt drive mykje ut.

I eige hjarte kjenner aktsame korleis andre har det. [Det heiter innleving (samkjensle, empati)]

I ein verkeleg mann er løynt eit barn; det vil leike. [Nietzsche]

I krig lyt ein også innrette seg etter forholda. [Jf. Bo 11]

I kunsten er det beste godt nok, sa Goethe.

I mangt eit urgammalt eventyr er forbrytaren for sjarmtroll å rekne. [Jf. Bo 75]

I morgon er det atter ein dag. [Munnhell tillagt kong Valdemar Atterdag]

I morgon vil eg byrje på eit nytt og betre liv, trur eg. Ikkje gå på fylla meir og skjere folk med kniv, trur eg. [Med Jakob Sande]

I noko viktig skal ein tenke seg vel om. [Fritt etter Johan Herman Wessel]

I nøda fattar ein kven vennane er. [Etter Ennius]

I politikken som i kjærleikslivet er det bra å løyse småflokar før dei blir større. [Fritt etter Robert Cecil Salisbury]

I sjalusi finst kanskje meir eigenkjærleik enn kjærleik. [Fritt etter La Rochefoucauld]

I skyer får somme stå si prøve.

I store ting er viljen til å gjere det ikkje å forakte. [Properts]

I tvilstilfelle bør ein føretrekke den mildare dommen. [Romersk rettsregel]

I ungdomstider går det så lett å love fager mellom blomster. [Med Jonas Lie]

Ideelt sett kjempar vi med å lære for livet. [Jf. Seneca]

Ikkje alle duger til å gjere alt. [Lucilius]

Ikkje alt som er tillate, er skapeleg.

Ikkje forklar ein ting til alle kjem i grunnlaus tvil. [Jf. Bo 639]

Ikkje å ha noko å håpe på, det kan få nebbet nedetter. [Jf. Bo 633]

Ille er det å høyre ville bondehark og -stønn.

Inga kjede er sterkare enn svakaste leddet sitt ( Conclusio sequitur partem debiliorem). [Jf. Bo 103]

Inga lenke er sterkare enn den svakaste lekken sin. [Jf. Bo 545]

Ingen er nøydt til å te seg skjendig. [Jf. Bo 6]

Ingen kan bli forplikta over si evne. [Med Celcius]

Ingen roser utan tornar. [Montaigne]

Ingen ting er løynt for den som ser alt.

Ingen tryllemiddel hjelper når ein er daud. [Jf. Weigere]

Ingen vandrar heilt ustraffa vekk frå korpset og laget som bar ein fram før.

Ingen veit korleis skoen trykker utan den som har han på. [Fritt frå Holberg o.a. Jf. Bo 804-5]

Ingenting kjem av ingenting. [Lucretius]

Intermesso: "Himmelen har røva ifrå meg ei ektefelle som ikkje har gitt meg anna sorg enn å døy", skal Ludvig 14 ha sagt då kona hans, Marie-Therese, døydde. Ho på si side sa då ho låg og skulle døy, "Dette er den einaste lykkelege dagen eg har hatt." [Jf. Bo 542]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]