Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La bra menneske dra til seg andre bra menneske. [Med Goethe]

La den som vil, fly. [Claus Frimann]

La det sanne vere så behageleg som mogeleg. [Fritt etter Nicolas Boileaus]

La ikkje bukken passe hagen. [Dansk]

La lysta drive mest mogeleg av verket. [Med Moth]

La oss ikkje forfedrane gløyme, for dei gav oss ein arv å gøyme. [Fritt etter Ivar Aasen]

La oss leve godt mens vi lever. [Jf. valspråket til den epikureiske skolen]

La oss vende attende til sauane våre (dvs. til saka). [Fransk vending, Jf. Bo 749]

La oss vere glade mens vi er unge. [Dikt frå 1267]

La sjølvsyn gå føre omtale • Syn er meir verdt enn segn. [Bjarkemål og Saxo mfl.]

Le godt om du er klok. [Fritt etter Martial]

Lese- og skrivemunk, du har nok vald ein hard veg. [Jf. Bo 556]

Lev sjølv slik som du rår andre til å oppføre seg. [Plautus]

Like sluttar seg lettast til like. [Homer, Platon, Cicero]

Litt avveksling kan stundom gagne.

Liv i det små kan også vere godt og vakkert. [Jf. Henrik Ibsen]

Livet er ein strid. La vie est un combat. [Etter fransk]

Livet er godt og vel halvt oppbrukt når det begynner ved førti. [Jf. Bo 553]

Livet er no det likaste, skreiv Per Sivle og drap seg. Ein skal ikkje ombestemme seg til eigen skade.

Livskunst kan også vere å forlenge gode periodar i livet så likande at så som "studentens lyckliga dag" kan vare i tiår. Ein skal unngå å korte inn dei gode periodane sine. [Jf. Bo 576 og livslang læring]

Lov ikkje meir enn du kan halde. [Publilius Syrus]

Lover utan gode sedar gagnar ikkje støtt. [Med Horats]

Luksus kan vere det grannar har og har råd til å kjøpe. [Jf. L. V. Birck]

Lykka er først og fremst noko ein kjenner velle innom seg.

Lykka kjem ein heil del an på ein sjølv, og neppe berre staden ein bur. [Fritt etter Horats]

Lykka kjem og lykka går. [Frå svensk barnevers]

Lykka sjølv kan hjelpe den som vinn. [Jf. Bo 568]

Lykkas favorittar kan bli narrar. [Med Publilius Syrus]

Lykkeleg kan den vere som har levd diskré. [Etter Ovid]

Lytt til suset i trea der du er bufast. [Etter finsk ordtak]

Lær vel av åtvaringane du får. [Jf. Vergil]

Læring er ikkje lett.

Lødige bøker kan halde seg som staute vennar å rekne også når vi har blitt lei av dei. Det er ikkje dårleg.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]