Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mang ei god hending kan avverje eit låkt ekteskap.

Mang ei god henging har avverja eit dårleg ekteskap. [Shakespeare, Bo 54]

Mang ein kar blei sirleg nettopp ved jenta han kjøpte.

Mange barnesko blir ei fandens plage etter kvart.

Mange bekymrar seg, og no og då utan grunn. [Jf. Lucillus]

Mange eidar får håret til å reise seg, men ikkje på den skalla. [Delvis etter Sirak]

Mange er meir vennar i namnet enn i gagnet. [Etter Peder Syv]

Mange klumsar kan klandre, men ikkje handle betre. [Fritt etter eit dikt av Langbein (1788)]

Mange kokkar forsaltar suppa, og mange legar fører snart til grava. [Peder Syv]

Mann er manns gaman. [Håvamål]

Manneætta sitt eigentlege studiefelt er mennesket sjølv. [Jf. Goethe]

Manusa kan ein halde tilbake i mange år så ein får sjå gjennom dei skikkeleg før dei blir gitt ut. [Fritt etter Horats]

Mauren kryp aldri så vidt omkring at han ikkje leitar opp att tua si. [Etter Ivar Aasen]

Med berre skjelvande kne kan ein ikkje fullgodt hemne.

Med få ord kan ein no og då seie mykje rart. [Fritt etter Robert Storm Petersen]

Med kniven på strupa treng ein ikkje vite alt om dårleg handel. [Fritt etter Horats og Benjamin Franklin]

Med kunnskap veks vel tvilen. [Med Goethe]

Med ryggen mot muren kan ein bli nøydt til å slåss.

Med steinar blir velgjerarar lønna. [Jf. Bo 592]

Meir verdt enn gull er nok med sol i kvardagane.

Mennesket er "eit vanedyr", men det kan ikkje bli målestokken på alt, like lite som individualitetar kan det. [Jf. Bo 598]

Mest allting fryser her i Norden.

Middels vanske kan vekke ein storing. [Fritt etter George Savile]

Mistru kan gi skjerpa blikk.

Modne frukter fell nokså ofte først. [Fritt etter Shakespeare]

Morsmålet er det tungt å bryte med. [Jf. Bo 548]

Mot dumskap som blir soge inn med morsmjølka i den tingleggjorte motoralderen som veks fram, kjempar oldtidsgudane ofte til inga nytte.

Mot åtak bakfrå kan ein bror vere god å ha, eller omvendt.

Mottoet "Kjenn deg sjølv", gnothi seauton, får helst gå i spann med "Eg utforska meg sjølv" som grunnlag for fin visdom, skjønte Herakleitos.

Musene forlèt eit fallande hus. [Plinius d.e.]

Muter blindar auga sjølv til vismenn. [5. Mos. 16,19]

Mykje forkvaklast i hendene på menneske. [Med Rousseau]

Mykje gransking trøyttar organismen. [Tema i Preikarens bok]

Mykje kan vinnast for den som kan hindre forfølging av seg.

Natta er vår, og også livet og kvinna, trur mange. [Yin-yang-filosofien og Bo 629]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]