Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Naturlege krefter kan hjelpast fram nokså mykje. [Jf. Hippokrates]

Noko blir ikkje mindre sant av di det blir sagt fast.

Noko å undersøke i samband med lovbrott: "Den kan ha gjort det, som har vinning frå det." [Jf. Bo 444]

Nokså få er lykkelege på alle vis. [Med Horats]

Nokså mange vengeord blir det ein gjer dei til. [Jf. Bo 62-63]

Når armoda kjem inn av døra, flyg kjærleiken ut av vindauget. [Engelsk ordtak]

Når det gjeld smak, gjer vanen mest. [Henrik Ibsen i Peer Gynt 4]

Når det ser mørkt ut, skal du sløkke lyset. [Fritt ut frå Horats]

Når ein aldrast, blir ein klokare og meir smålåten enn når ein var ung, full og dum. [Jf. Bo 217]

Når ein diplomat seier ja, meiner han kanskje. Når han seier kanskje, meiner han nei. Seier han nei, er han mest ikkje diplomat. [Jf. Bo 666]

Når ein er i tvil, skal ein berre la det vere. [Jf. Bo 910]

Når ein kan vere nøktern og upartisk, kan ein skrive skikkeleg om det meste. [Jf. Tacitus, Sine ira et studio]

Når ein lar motstandarar blir sakte steikt, syner det nok heilt gal omtanke.

Når fanden les Bibelen, fordreiar han kjensgjerningar som det høver. [Jf. Bo 238]

Når folk går frå kvarandre, seier dei mange slags "Bø!"

Når folk går frå kvarandre, seier dei mange slags ting dei ikkje skulle meine.

Når hundre journalistar kvesser reveklørne, kan ein ikkje klage over mangel på publisitet. [Jf. Bo 604-5]

Når lort kjem til ære, veit han ikkje korleis han skal vere. [Med Grundtvig]

Når lysa er sløkt, er alle kvinner vakre. [Plutark]

Når stakkaren er arg, får stovedøra ofte ein smell. [Etter Peder Syv]

Når strålande gåverikdom kjem mykje til kort, vil han venteleg bygge berre i ei fantasiverd heller enn ordne opp.

Når villgjæser flyg forbi, klaprar dei tamme med vengane. [Erik Pondoppidan]

Når å bere børene til kvarandre blir å bere staur, er det duka for underlege krumspring og mange vanskar også.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]