Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ockhams (Occams) barberkniv er nyttig: (1) Ein skal ikkje innføre fleire omgrep og storleikar enn tiltrengt for forklaringa ein søker. (2) Av to forklaringar som verkar likeverdige, vel ein den enklaste. (Det er vitskaplege metodeprinsipp). [Jf. Bo 671]

Ofte er det betre med hell enn forstand. [Etter Holberg]

Om de visste med kor liten forstand verda blir styrt. [Pave Julius 3, styrande]

Om ein ikkje kan tene mammon, får ein la mammon tene seg. [Jf. Bergpreika]

Om ingen annan veit kva du veit, kan det bli overlag vanskeleg å bli godt godkjent og prisa.

Om åndehjerte fører krig mot deg, blir det vel når og slik det høver dei, og neppe deg.

Omme, det blir jo alle soger. [H. C. Andersen]

Ord kan løyne kva ein tenker. [Jf. Bo 688]

Ott Herren og gled deg over å kunne leve.

Ottesam mann vinn kanskje ikkje siger. [Jf. Evpolis]

P

Pass deg for mannen som berre har 'Vakt deg for hunden' som leveregel. [Jf. Bo 96]

Pass godt på barna (når dei er til stades). [Fransk vending]

Passeleg klok kan kvar mann bli. [Fritt etter Håvamål]

Pengane gir vørdnad, om ikkje i dag, så etter kvart.

Pengane luktar ikkje. [Latinsk fyndord, non olet, frå keisar Vespasian som avgjorde at dei offentlege toaletta i Roma skulle skattleggast.]

Pengar styrer i verda. [Fri attgiving av Publilius Syrus: Pecunia una regimen est rerum omnium. Bo 701, 702]

Politikk er ingen nøyaktig vitskap. [Otto von Bismarck]

Pris ingen sæl for han er daud, for lykka kan vende seg kjapt. [Fritt etter Ivar Aasen]

Pro domo er latin for "for hus og heim". [Cicero]

På harde klippar bør ein ikkje svinge seg uvørde og danse springar.

På jorda får ein gå sin sigersgang heller kjapt. [Jf. Bo 472, 473]

Q

Quod erat demonstrandum. Avkorta til Q.e.d. "Hvilket skulle bevises" - Dette skulle provast. [Avslutningsmarkering av prov i matematikken frå Evklid - med latinsk omsetting]

R

Raudt hår og oreskog gror ikkje i god jord. [Ordtak. Jf. Bo 762]

Religionen er både ei privatsak og ein menneskerett. [Jf. Bo 438]

Rett skal vere rett. [Jf. Bo 748]

Retten får gå sin gang, ofte blir han hjelpt av folk som kan telle til fem og noko vidare.

Rettferd må oppfyllast snarast råd, så ikkje forholda blir meir forverra og forsimpla. [Jf. Salme 94,15]

Rik på eit vis er den som er velnøgd. [Med Torres Naharro]

Rimet er ein træl. [Nicolas Boileau]

Rom blei ikkje bygt på ein time. [Ludv. Holberg]

Rota til mykje vondt er simpel utdanning.

Rottene forlèt det søkkande skipet. [Shakespeare]

Ryktet har vengar. [Vergil]

Ryktet veks mens det vandrar. [Truleg etter Vergil]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]