Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta deg i vare for dei låke kontaktane; dei syg i margen.

Ta det der det er og legg der det trengs. [Peder Syv]

Ta noko på ein god og høfleg måte. Jf. In bonam (meliorem) partem. Motsett: In malam partem. [Jf. Bo 431]

Tar ein seg vatn over hovudet, renn det snart ut i ermet. [Peder Laale]

Tar kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein. [Om å reinske åker for stein. Etter Arne Garborg]

Terg ikkje dyr i utrengsmål; dei kan bli simple mot deg til gjengjeld. [Jf. Bo 746]

Tida flyg og lar seg ikkje kalle attende. [Vergil]

Tida gneg tinga. [Ovid]

Tida må ha sin rett. [Jf. Bo 878]

Tidene endrast og vi med dei. Tempora mutantur, et nos in ilis (mutatur). [Skal ha blitt sagt av keisar Lothar 1 då han gjekk i kloster]

Tidlaus eleganse er bra å ha. [Om formgiving utan spesielle motepreg]

Til den kloke kan eitt ord vere nok. [Jf. Plautus]

Til mang ei tilstelling kjem kvinner for å bli sett og ikkje berre for å sjå. [Fritt etter Ovid]

Til saman blir mange småting opphopa ein stor haug. [Etter Ovid]

Til skrekk og åtvaring kan somme leve viss dei vil det.

Tobeinte revar er verst. [Etter Grundtvig]

Toskar styrtar inn der englar reddast å trø. [Alexander Pope]

Toskete er den som trur den ustadige kvinna. [Etter kong Frans 1 av Frankrike]

Tru helst ingen forteljingar frå fiendetunger. [Etter eit engelsk ordtak]

Tryggleik først, safety first, er ei god devise. [Jf. Bo 765]

Trykk alar mottrykk. [Med Newton]

Tvang til tru med skoddepreik skal ein jamt sette seg imot. [Jf. Bo 878]

Tvil kan begynne visdom. [Etter Salme 111,10]

U

Udugeleg kone er mest som rote i beina til mannen sin. [Etter Det gamle testamentet]

Ugras blir ein visst ikkje lett kvitt. ["Ukrut forgår ikkje så lett" - Ordspråk]

Ungdom blir kalla eit lyte som går over med åra. [Jf. Bo 924]

Ungdom kan ender og då kjennast som drukkenskap utan vin. [Etter Jugend ist Trunkenheit ohne Wein av Goethe]

Unngå ytterlegheiter. [Pittacus]

Ustadig mann skulle helst ikkje bli bonde.

Utan fridom til å klandre er ros berre smiger. [Mottoet til Le Figaro]

Utan sveitte og strev blir ikkje alt arbeid gjort.

Utan ånd i det er sanningane ikkje sanninga. [Jf. Bo 448]

Utsetting er rota til mangt låkt.

Utsetting tar tid. [Fritt etter Edward Young]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]