Norsk del, Gullvekta
Gullkorn: Vengeord, sitat og fyndord
Seksjon › 2 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vakt deg mot snik-bevisføring. [Petitio principii er latin for "tilsniking ved bevisførsel": Når ein bruker ein sentens eller ei setning som bevismiddel enda om setninga sjølv ikkje er bevist. Kjent av Aristoteles o.a. Jf. Bo 707]

Vanemakt kan vere vond å vende. [Med Publilius Syrus ]

Vanemakta er stor. [Cicero]

Var løgn latin, då var det mange lærde folk. [Peder Syv]

Ve dei nye og gamle heltane i å blande rusdrykk. [Jf. Jesaja 5,22]

Ved forskrifter kan vegen vere lang, og ved gode døme kort og grei. [Med Plinius d.y.]

Ved livets breidde står kvar og ein.

Ved setningar som slår kvarandre i hel (sjølvmotseiande setningar) kan ein ikkje disputere fullgodt. [Jf. Bo 104-5]

Vegen rett fram til paradis er ikkje utanfor nokon.

Vegen vekk frå planeten er ikkje heilt enkel, han heller. [Jf. Seneca]

Vekk ikkje kjærleiken berre halvt. [Jf. Høgsongen 3,5]

Veksande rikdom fører med seg otte, lyster, og hardare liv.

Vene nok omskrivingar kan hjelpe mange små. [Jf. Bo 748]

Ver budd på krig om du vil at freden skal vare lenge. [Bo 964]

Ver på vakt mot strutsepolitikk. [Jf. Bo 838, 844]

Ver sann mot deg sjølv, i alle fall. [Fritt etter Shakespeare]

Vettlaus mann vakar trøytt og mod.

Vi ferdast vel med ei viss glede ein dag som skal brukast.

Vi trur gjerne det vi ønsker. [Cæsar]

Vil du bølle vekk det bra naturlege, kjem med stort sannsyn noko mindre eigna i staden for. [Jf. Horats]

Vil du vite kva pengar er verdt, så prøv å gå og låne nokon. [Benjamin Franklin]

Ville alle gjere reint framfor eiga dør, blei snart heile byen rein. [Etter C. Lehmann]

Vitskap forankra i traust forsking kjem ikkje så lett til kort. [Jf. seglet til Aarhus universitet. Bo 821]

Våg å vere klok. [Med Horats]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar, opp Seksjon Sett Neste

Vengeord, gullkorn, fløygde ord, visdomsord, tankekorn, vengeborne ord bevingede ord, bon mots, maksimar maksimer, sentensar BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2003–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]