Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

D

Högre än asketer är en yogin; högre än filosofer aktas han; också högre än ritualister är en yogin. Bli därför en yogin, Arjuna!

Och av alla yogier anser jag den längst hunnen i yoga som med sitt inre själv förankrat i mig med tro hänger sig åt mig.

The yogin is superior to mortifiers of the flesh; he is considered superior even to men of knowledge; the yogin is superior to those engaged in action. Therefore, be a yogin, Arjuna! (in Gansten 2008)

Moreover, of all yogins it is the one possessing faith, who shares in me, with his inner self given over to me, whom I consider to be the most disciplined. [Bhagavad Gita 6:46-47, in Johnson 2008]

I världen finns dessa två väsen: det förgörbara och det oförgörbara. Det förgörbara är allt skapat; det orubbliga kallas oförgörbart. "Men det högsta väsendet är ett annat, och kallas det högsta självet: Herren som träder in i de tre världarna och bär upp dem. Eftersom jag står bortom det förgörbara, och högre också än det oförgörbara, är jag känd i världen och i Veda som det högsta väsendet. Den som klarsynt så känner mig som det högsta väsendet, han känner allt och hänger sig med all kärlek åt mig.

Så har jag förklarat denna mest fördolda lära, Arjuna! Den som förstår detta äger insikt och har fullgjort sitt verk. (Gansten 2008)

In the world there are . . . the perishable and the imperishable. All creatures are perishable . . . But there is another, higher person, called the Supreme Self, the eternal lord who, penetrating the three worlds, sustains them.

I [Bhagavan] go beyond the perishable and am even higher than the imperishable, so I am celebrated in the world and the Veda as the Supreme Person. He who, unperplexed, knows me as the Supreme Person, is all-knowing and shares in me with his entire being.

Being awakened to this [this most mysterious doctrine] a man may become wise and will have fulfilled his purpose . . . [Bhagavad Gita, 15:16-20, passim, in Johnson 2008].

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]